Ecology stanovanjska zadruga

Ecology je stanovanjska zadruga v Veliki Britaniji, katere glavni namen je izboljšanje okolja s podpiranjem in spodbujanjem ekoloških gradbenih praks in trajnostne skupnosti.

Predani so gradnji zelene družbe.

Posojanje denarja urejajo po načelih trajnostnega razvoja, ki jih opredeljujejo kot:

Izboljšanje kakovosti življenja ljudi, z življenjem v okvirih okoljskih zmožnosti ekosistema.

To pomeni, da se vključujejo v aktivnosti, ki promovirajo, spodbujajo ali podpirajo naslednje cilje:

  • Prihranek energije iz neobnovljivih virov ali drugih omejenih virov
  • Rasti števila trajnostnih bivališč
  • Razvoju gradbenih praks, načinov življenja ali uporabi zemljišč z majhnim ekološkim vplivom

Ecology stanovanjska zadruga ponuja trajnostne hipoteke za lastnosti in projekte, ki spoštujejo okolje. Financirani s strani številnih preglednih varčevalnih računov verjamejo v cenovno dostopna stanovanja, trajnostne skupnosti in skupne vrednote, kar pomeni, da postavljajo potrebe svojih članov na prvo mesto.

https://www.ecology.co.uk/

Advertisements

Triodos bank

Triodos je svetovni pionir na področju trajnostnega bančništva. Njihov cilj je, da denar dela za pozitivne socialne, okoljske in kulturne spremembe.

V Triodos Banki verjamejo, da dobiček ne sme it na račun največjih okoljskih problemov. Zato financirajo organizacije iz najrazličnejših področij – od organske hrane, kmetovanja, pionirjev na področju obnovljivih virov energije pa vse do podjetij, ki se ukvarjajo z reciklažo in ohranjanjem narave. Njihove stranke so mikrofinančne institucije v državah v razvoju, podjetja, ki se ukvarjajo z inovativnim pravičnim trgovanjem in ponudniki socialnih stanovanj. Financirajo tudi kreativne podjetnike na področjih  izobraževanja,,  duhovnih skupin in umetnikov.

http://www.triodos.co.uk/en/personal/

 

BANCA ETICA

Banca Etica pomeni prostor, kjer lahko varčevalci, ki imajo skupno željo po bolj preglednem in odgovornem upravljanju s finančnimi sredstvi, uporabijo družbeno-gospodarske pobude, ki temeljijo na vrednotah trajnostnega družbenega in človeškega razvoja.

 S takšnim pristopom Banca Etica izobražuje tako varčevalce kot posojilojemalce. Glavni cilj je krepitev zavesti varčevanja in spodbujanje upravljavskih in podjetniških sposobnosti.,

 Banca Etica ne zavrača osnovnih finančnih pravil, ampak  poskuša reformirati njegove glavne vrednote.

http://www.bancaetica.it/

 

Crédit Coopératif

Crédit Coopératif je pionir na področju socialnih financ  z največjo paleto etičnih, socialno bančniških produktov in naložb v Franciji. Crédit Coopératif spodbuja razvoj gospodarstva z visokimi družbenimi vrednotami. Člani soustvarjajo bančna orodja in poslujejo v sodelovanju z banko. Kljub temu, da je prisotna po celi državi, še vedno ohranja velikost, ki ji omogoča, da ostaja fleksibilna, prilagodljiva in proaktivna. Dolgoletno sodelovanje in stalen dialog s partnerji in člani omogoča banki, da gradi konstruktiven odnos in osebne bančne rešitve.

V omenjeni banki želijo družbo, kjer bodo ljudje in okolje nad kapitalom. Za svoje stranke je Crédit Coopératif dejavna na vseh področjih bančništva, vkljucujoc  družbeno odgovornost, specifično za zadružne banke.

http://www.credit-cooperatif.coop/

GLS Banka

GLS Banka je nemška banka, ki se osredotoča na kulturne, socialne in ekološke projekte, ki skušajo rešiti izzive v naši družbi z razvojem ustvarjalnih rešitev.

Posojila so na voljo za raznovrstne projekte. Namenjena so neodvisnim šolamn vrtcem, ekološkim kmetijam, institucijam, ki uporabljajo terapevtske metode, domovom za ostarele, projektom za nezaposlene, trgovinam z zdravo prehrano, skupnostnim projektom, podpirajo pa tudi trajnostna podjetja. .

GLS Banko odlikuje tudi dejstvo, da GLS odgovorno investira denar svojih varčevalcev, ampak tudi, da si lahko varčevalci sami izberejo področja, na katerih bo njihov denar vložen.

https://www.gls.de/privatkunden/

NOVA SPLETNA STRAN O ETIČNEM BANČNIŠTVU V SLOVENIJI

Z veseljem oznanjamo zagon nove spletne strani o etičnem bančništvu v Sloveniji. Ozadje: preprosto ne razumemo, zakaj so uspešne etične banke v vseh delih Evrope, v Sloveniji pa je še nimamo. Trenutna situacija je, kljub vsem težavam v bančnem sektorju, dobra:

  • Zaupanje v klasični bančni sistem je na zgodovinsko nizki točki in obstajajo dobri razlogi, da je temu tako
  • Prepoznan je potencial zelenega gospodarstva (npr. trajnostni razvoj in zelena delovna mesta)
  • Ljudje še vedno veliko varčujejo in to najraje počnejo z varčevalnimi računi na bankah

Preko spletne strani želimo deliti vse, kar ima opraviti z etičnim bančništvom v Sloveniji. Prosimo pa vas za nekoliko potrpljenja.  Četudi si to želimo, ne moremo objaviti vseh informacij naenkrat. Trudili se bomo, da z vztrajnim objavljanjem predstavimo  vse aktivnosti  etične banke v Sloveniji, informacije o konceptu etičnega bančništva n sploh, primere dobrih praks iz vsega sveta, blog z našimi mnenji o najnovejših dogodkih in še številne druge teme.

Če niste zadovoljni s tem, kar ste prebrali, imate predloge ali želite postati del naše projektne skupine, nas kadar koli kontaktirajte.

Create a free website or blog at WordPress.com.

Navzgor ↑